لطفا کمی صبر کنید

وقوع آتش در ارتفاعات تفتان

آتش بخش وسیعی از پوشش گیاهی ارتفاعات تفتان "بام شرق ایران" در شهرستان خاش سیستان و بلوچستان را نابود کرد.