لطفا کمی صبر کنید

اجرای پروژه‌های مناسب ظرفیت‌های گردشگری همدان را معرفی می‌کند

استاندار همدان با بیان اینکه اجرای پروژه پیاده‌راه بوعلی رضایت شهروندان همدانی را به‌دنبال داشته است، گفت: با اجرای پروژه‌های مناسب ظرفیت‌های گردشگری همدان معرفی شود.