لطفا کمی صبر کنید

استان البرز به‌دستور وزیر ارتباطات "قطب علم و فناوری" کشور شد

بنا به درخواست استاندار البرز به‌دستور وزیر ارتباطات، استان البرز به‌عنوان "قطب علم و فناوری" کشور شد.