لطفا کمی صبر کنید

اثرپذیری فضای روانی جامعه از اخبار

قم - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به اثرپذیری فضای روانی جامعه از اخبار گفت: این موضوع مسئولیت رسانه‌ها را در ایجاد آرامش در جامعه بیشتر می‌کند.