لطفا کمی صبر کنید

لزوم ساخت جاده سلامت در شهرهای خوزستان

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: جاده سلامت باید در تمام شهرهای خوزستان با همکاری شهرداری‌ها احداث شود.