لطفا کمی صبر کنید

دانشجو به شیوه بدون کنکور در پیام نور قزوین جذب می‌شود

رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: دانشگاه پیام نور قزوین از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ مرداد ماه در مقطع کارشناسی بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد.