لطفا کمی صبر کنید

ارس موفق ترین منطقه آزاد کشور است / امکان قاچاق در مرزهای مناطق آزاد بسیار کم است/ اقدام هوشمندانه مدیران مناطق آزاد در ایجاد پردیس های دانشگاهی

منطقه آزاد ارس را یکی از موفق ترین مناطق آزاد کشور می دانم، مخصوصا در دولت یازدهم و دوازدم بسیار موفق است و در حال حاضر مدیریت حاکم بر این مجموعه صنعت و اقتصاد را به خوبی می شناسد و از روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی به خوبی آگاه بوده و فرد قوی و توانمندی است.