لطفا کمی صبر کنید

 اعضای شورای شهرها دوره آموزشی سپری می کنند

زنجان- رییس شورای اسلامی استان زنجان گفت: اعضای شوراهای اسلامی (دور پنجم)  همزمان با آغاز فعالیت خود، دوره آموزشی ویژه سپری می کنند.