لطفا کمی صبر کنید

وحید رشیدی به عنوان سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد

ظهر امروز طی جلسه اعضای شورای شهر خرم آبادوحید رشیدی به عنوان سرپرست شهرداری خرم آباد انتخاب شد.