لطفا کمی صبر کنید

انتخاب رئیس شورا و شهردار یک تصمیم فراکسیونی بود

"مهدی عبدالرازقی" در گفت و گوی اختصای با برنا گفت: فرآیند انتخاب رئیس شورا و شهردار قزوین براساس تصمیم فراکسیونی بود و هیچ اعمال نظری در این رابطه صورت نگرفته است.