لطفا کمی صبر کنید

۳۰ درصد ظرفیت تولید در استان همدان خوابیده و غیر فعال است

رئیس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه بدنه کارشناسی ادارت استان همدان در مقابل سرمایه‌گذاری مقاومت می‌کنند، گفت:۳۰ درصد ظرفیت تولید در همدان خوابیده و غیر فعال است.