لطفا کمی صبر کنید

قزوین ، پایلوت اجرای طرح تی او دی + فیلم

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت : قزوین با توجه به داران بودن ظرفیت های بالا ، پایلوت طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل « تی او دی » قرار گرفته است