لطفا کمی صبر کنید

باید میان فقه حکومتی و الگوی اسلامیـ ایرانی پیشرفت ارتباط منطقی برقرار کرد

دبیر نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی گفت: باید میان فقه حکومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ارتباط منطقی برقرار کرد.