لطفا کمی صبر کنید

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری است

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری است.