لطفا کمی صبر کنید

نباید در حاشیه‌ها متوقف شویم/ باید بدون حاشیه‌سازی و واگویه کردن گذشته کار را جلو ببریم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نباید در حاشیه‌ها متوقف شویم،گفت: باید بدون حاشیه‌سازی و واگویه کردن گذشته کار را جلو ببریم.