لطفا کمی صبر کنید

توسعه راه آهن منطقه با اجرای طرح تی او دی

مدیرکل راه آهن شمال غرب کشور گفت : انتخاب قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح تی او دی فرصتی مناسب برای توسعه راه آهن منطقه است.