لطفا کمی صبر کنید

افزایش 25 درصدی عضویت در کتابخانه های خراسان شمالی

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت : بیش از 40 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی خراسان شمالی هستند