لطفا کمی صبر کنید

عراق بازار مناسبی برای صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی +گزارش

وزیر نفت: بازار عراق فرصت مناسبی برای صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی کشورمان است.