لطفا کمی صبر کنید

سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی تقدیر شد

تبریز – در سیزدهمین نشست سرپرستان و عکاسان استانی خبرگزاری مهر اسد بابایی به عنوان سرپرست برتر کشور و علی حامد حقدوست به عنوان عکاس برتر در حوزه مستند تقدیر شدند.