لطفا کمی صبر کنید

کارخانه آسفالت شهرداری بندر امام مجددا راه اندازی شد

ایلنا: رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی گفت: با توافقی که با اداره برق داشتیم، برق کارخانه آسفالت شهرداری بندر امام، امروز وصل شد.