لطفا کمی صبر کنید

۲۰ درصد پناهگاه های محیط زیست کشور در استان سمنان قرار دارد

شاهرود - معاون عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه این استان از قابلیت های مطلوبی برای تغییر معبر به مقصد برخوردار است، گفت: ۲۰ درصد پناهگاه های محیط زیست کشور در استان سمنان قرار دارد.