لطفا کمی صبر کنید

تکمیل خطوط مترو و میدان شهدا دو اولویت شهرداری جدید مشهد

شهردار منتخب مشهد گفت: تکمیل خطوط مترو و میدان شهدا دو اولویت من در شهرداری خواهد بود.