لطفا کمی صبر کنید

مرگ گاریز ماهیان در ساحل بندرعباس

صبح امروز یک گله از گاریز ماهیان تلف شده در ساحل بندرعباس مشاهده شد.