لطفا کمی صبر کنید

طرح ارزیابی عملکرد کلنی‌های زنبورعسل در اردبیل اجرا می‌شود

رئیس مرکز آموزش، تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت: اجرای طرح ارزیابی عملکرد ملکه‌های اصلاح شده در زنبورستان‌های بخش خصوصی در زنبورستان‌های استان اردبیل آغاز می‌شود.