لطفا کمی صبر کنید

خط اعتباری ویژه برای حمایت از محصول پسته در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خط اعتباری ویژه‌ای برای حمایت از محصول پسته و صادرات آن از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است.