لطفا کمی صبر کنید

تخصیص 700 میلیارد تومان با یک نامه غیرممکن است/ بودجه عمرانی سال 95 کردستان کمتر از 700 میلیارد تومان بود

معاون استاندار کردستان گفت: کل بودجه عمرانی استان کردستان در سال 95 از 700 میلیارد تومان کمتر بود، گفت: تخصیص چنین مبلغی با یک نامه غیرممکن است.