لطفا کمی صبر کنید

استان اصفهان بالاترین توزیع گاز طبیعی را در کشور دارد

آران و بیدگل - مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در حال حاضر شرکت گاز استان اصفهان، بالاترین میزان توزیع گاز طبیعی را در کشور دارد.