لطفا کمی صبر کنید

نشست خبری شهردار مشهد پشت میز و نیمکت مدرسه

اولین نشست خبری قاسم تقی زاده خامسی شهردار منتخب مشهد با حضور خبرنگاران رسانه ها در مدرسه حکیم نظامی که مدرسه دوران دبیرستان وی است برگزارشد.