لطفا کمی صبر کنید

شهردار هندیجان انتخاب شد

ایلنا: کوروش حشم‌دار به عنوان شهردار هندیجان انتخاب شد.