لطفا کمی صبر کنید

دولت تدبیر و امید آشفتگی ها و بی ثباتی ها را به آرامش و ثبات تبدیل کرد

استاندار فارس گفت: دولت تدبیر و امید موفق شد که در چهار سال نخست فعالیت خود در کشور، بسیاری از آشفتگی ها و بی ثباتی ها را به آرامش و ثبات تبدیل کند.