لطفا کمی صبر کنید

چالش آب در نشای مجدد برنج

کشاورزان نباید به منابع آب خصوصا منابع آب زیرزمینی برای نشا مجدد و پرورش رتون فشار وارد کنند چراکه در حال حاضر با شرایط مناسبی آبی مواجه نیستیم و بر اساس آمار هواشناسی استان مازندران امسال با کاهش ۲۷ درصدی بارندگی دچار کمبود آب است.