لطفا کمی صبر کنید

قطع گاز تعدادی از مشترکان شهرستان بیرجند

گاز تعدادی از مشترکان روستای چهکند شهرستان بیرجند فردا به مدت 8 ساعت قطع است.