لطفا کمی صبر کنید

برگزاری هشتمین بازارچه نیکوکاری در آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد

بازارچه نیکوکاری در آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد برپا شده است