لطفا کمی صبر کنید

فضای سرمایه‌گذاری در خوزستان رو به بهبود است

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: با توجه به این‌که اولویت اول استان خوزستان جذب سرمایه‌گذار است، به نظر می‌رسد فضای سرمایه‌گذاری در خوزستان رو به بهبود است.