لطفا کمی صبر کنید

خلاقیت نویسنده و مترجم جوان استان در ترجمه کتاب

نویسنده و مترجم جوان کهگیلویه وبویراحمدی 30 کتاب به زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه کرده است.