لطفا کمی صبر کنید

تحویل موقت واحدهای عمرانی دشت ارایض شوش به کشاورزان+عکس

مدیر حوزه کرخه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از تحویل موقت طرح شبکه های اصلی واحد عمرانی 2 و 3 دشت ارایض شوش به کشاورزان خبر داد.