لطفا کمی صبر کنید

آموزش و پرورش هرمزگان برگزیده بیستمین جشنواره شهید رجایی در استان

اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در بیستمین جشنواره شهید رجایی هرمزگان با کسب امتیاز لازم در دو شاخص عمومی و اختصاصی، برگزیده استان و موفق به دریافت تندیس این جشنواره شد.