لطفا کمی صبر کنید

همدان در روز عرفه میزبان پیکر مطهر شهدا است

همدان - نماینده کمیته جستجوی مفقودین در همدان گفت: دارالمومنین همدان همزمان با روز عرفه به حضور چند تن از شهدای تازه تفحص شده ۸ سال دفاع مقدس عطرآگین می‌شود.