لطفا کمی صبر کنید

دولت امکان ایجاد منابع کافى ندارد/ از ظرفیت‌هاى دریا به بهترین نحو استفاده شود

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناورى با بیان اینکه امروز دولت امکان ایجاد منابع کافى را ندارد، اظهار کرد: دولت از محل بودجه باید هزینه‌هاى زیادى براى حقوق بازنشستگى و یارانه بپردازد.