لطفا کمی صبر کنید

۱۴۰ پروژه با حضور وزیر بهداشت در همدان بهره برداری می‌شود

همدان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۱۴۰ پروژه با حضور وزیر بهداشت در همدان بهره برداری می‌شود.