لطفا کمی صبر کنید

۳ مرکز خدمات مشاوره در شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید

۳ مرکز خدمات مشاوره با حضور معاون مدیرکل بهزیستی استان اصفهان شامل مرکز مشاوره باور نو، مرکز مشاوره ذهن آگاه و جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی بهار قائم در شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید.