لطفا کمی صبر کنید

برداشت اضافی آب فاجعه‌ای بزرگ است

معاون رئیس جمهور گفت: مسئولان باید در مقابله با برداشت اضافی آب از دشت‌ها به هیچ‌کس رحم نکنند چرا که برداشت اضافی آب از دشت‌ها یک فاجعه‌ بزرگ است.