لطفا کمی صبر کنید

اعتباری برای احداث کانون پرورش فکری در حاشیه شهر مشهد نداریم

مدیرکل کانون پرورش فکری استان خراسان‌رضوی گفت: اعتباری برای احداث کانون پرورش فکری در حاشیه شهر مشهد نداریم.