لطفا کمی صبر کنید

روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان سازمان‌های شهرداری اراک مشخص شدند

ایلنا: جلسه‌انتخاب روسای کمیسیون‌های شورای شهر اراک و نمایندگان شورا در سازمان‌ها و کمیسیون‌های وابسته شهرداری اراک با حضور 11 عضو شورای اسلامی بزرگ شهر اراک برگزار شد.