لطفا کمی صبر کنید

افزایش مالیات ۲۵ مودی از ۸۰ میلیون به ۸ میلیارد تومان در زنجان

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: با جلوگیری از فرار مالیاتی در استان، مالیات پرداختی ۲۵ مودی از ۸۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد تومان افزایش یافت.