لطفا کمی صبر کنید

راهکارهای کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی چیست؟

عضو انجمن توان‌افزایان زندگی سبز زنجان و کارشناس ارشد سازمان مدیریت پسماند شهرداری زنجان گفت: هر کدام از ما قبل از اینکه دیر شود باید به نوعی در پی اجرای راهکارهای کاهش ظروف پلاستیکی و تجدیدناپذیر باشیم.