لطفا کمی صبر کنید

رشد 25 درصدی مستمری‌ بازنشستگان در دولت یازدهم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور پرداخت به موقع مستمری را از خدمات ارزنده سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه عنوان کرد و گفت: در پرداخت مستمری در دولت یازدهم رشد 25 درصدی را شاهد بودیم و این نتیجه تلاش همه همکاران این حوزه بوده است.