لطفا کمی صبر کنید

ضرورت تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی استان‌های قم و کردستان

معاون امور زائرین استاندار قم، در دیدار نمایندگان اهل سنت استان کردستان، طی سخنانی بر ضرورت تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی دو استان تاکید کرد.