لطفا کمی صبر کنید

رتبه نخست نیشابور در جذب اعتبارات طرح‌های مشارکتی و غیرمشارکتی کشور

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: نیشابور با اجرای پنج طرح مشارکتی و غیرمشارکتی توانسته است، رتبه نخست کشور را در این بخش از آن خود کند.