لطفا کمی صبر کنید

وزارت نیرو را برای تخصیص بیشتر آب متقاعد نکرده‌ایم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: در بحث تخصیص آب، وزارت نیرو را متقاعد نکرده‌ایم که تخصیص بیشتری به استان بدهد.